Ropczycka biblioteka „Zasłużona dla Kultury Polskiej”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2019

Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem – jubileusz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach także. Główna uroczystość odbyła się 24 października w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Lucyna Podhalicz wicewojewoda podkarpacki, Witold Darłak starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego, Monika Ohar-Pawiak - wicedyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, Lucyna Kloczkowska kierownik działu instrukcyjno-metodycznego WiMBP w Rzeszowie, ks. dr Stanisław Mazur – proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Nie zabrakło także władz miasta na czele z Bolesławem Bujakiem - burmistrzem Ropczyc, Wiesławem Maziarzem zastępcą burmistrza, przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Bielatowiczem. Na uroczystość przybyli także zasłużeni dla Ropczyc, wśród których był prof. Władysław Tabasz- prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, także radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu, dyrektorzy instytucji, byli i obecni pracownicy bibliotek oraz czytelnicy.

Po przywitaniu gości  dyrektor biblioteki przypomniała krótko historię biblioteki oraz rolę i funkcję, jaką instytucja pełni w środowisku. Podkreśliła, że ropczycka biblioteka została utworzona w  styczniu 1949 roku i jest najstarszą instytucją kultury w środowisku. Nieprzerwanie od 70 lat służy rozwojowi czytelnictwa, zaspokaja potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne. Zwróciła uwagę na fakt, że Jubileusz łączy w sobie karty zapisane wydarzeniami minionych lat życia biblioteki z teraźniejszością, jest chwilą zadumy, refleksji i wspomnień. Jednak największą wartością zacnej jubilatki byli zawsze czytelnicy i pracownicy, a na obecny wizerunek biblioteki zapracowały pokolenia bibliotekarzy. Niewątpliwie wszystkim tym osobom placówka zawdzięcza dzisiejszy wizerunek.

 Wielkie słowa uznania i podziękowań dyrektor skierowała do władz samorządowych miasta   na czele z burmistrzem Ropczyc Bolesławem Bujakiem. Podziękowała za troskę, wsparcie   i życzliwość, za pieniądze, które umożliwiają funkcjonowanie biblioteki oraz za docenienie pracy małej grupy zawodowej, jaką są bibliotekarze. Następnym punktem programu była prezentacja filmu przygotowanego przez ropczycką telewizję, ukazującego pracę biblioteki, szczególnie działania promujące książkę i czytelnictwo.

 Centralnym punktem jubileuszowych obchodów było wręczenie odznaczeń państwowych  i podziękowań. Na wniosek burmistrza Ropczyc i dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym na rzecz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Ropczycach. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonała wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

 - Złotym Krzyżem Zasługiodznaczona została Anna Wenc.

Za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, za wkład w rozwój  i promowanie czytelnictwa uhonorowano

- Srebrnym Krzyżem Zasługi dr Grażynę Woźny,

- Brązowym Krzyżem Zasługi Ewę Ozgę, Elżbietę Strzałkę, Agnieszkę Szelę, Renatę Szkutak.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

- Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę uhonorowano Annę Gajecką, Martę Kaczor, Ewę Mazur, Elżbietę Pazdan,

 - Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę wyróżniono Monikę Antoszewską i Edytę Bojarską.

Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej ropczycka biblioteka została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Aktu wręczenia wyróżnienia dokonała Lucyna Podhalicz – wicewojewoda podkarpacki.

 Następnie złożono podziękowania instytucjom współpracującym z biblioteką. Wyróżniono Szkołę Podstawową nr 1 w Ropczycach, Szkołę Podstawową nr 5 w Ropczycach, Ochronkę Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, Publiczne Przedszkole nr 2 w Ropczycach, Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach, Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach  oraz Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych.

Podziękowano także osobom współpracujących od wielu lat z biblioteką, osobom, które dzielą się wiedzą, doświadczeniem i współtworzą wydarzenia kulturalne. Wyróżniono Imeldę Sobańską, Annę Wenc, Sławomirę Marciniec, Elżbietę Banaś, Halinę Godek, Marię Bojarską, Marię Pociask, Andrzeja Żylicza, prof. Władysława Tabasza, Józefa Słodyczkę, ks. dra Grzegorza Wójcika.

Jubileuszowe przygotowania trwały cały rok. Biblioteka prowadziła szereg działań poprzedzających tak ważne wydarzenie. Organizowano spotkania autorskie, wykłady, prelekcje, akcje czytelnicze, lekcje biblioteczne, informowano prasę o działalności placówki, ogłoszono konkursy oraz wydano okolicznościowy informator.

Podczas jubileuszowych uroczystości uhonorowano zwycięzców trzech konkursów. W konkursie fotograficznym „Pokaż co potrafisz”: Dorotę Drozd, Barbarę Ptaszek i Annę Strączek. W konkursie plastycznym na plakat „Z książką w świat” –skierowanym do młodzieży Komisja konkursowa nagrodziła Amelię Bąk z Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza  i Gabrielę Wiśniewską z Zespołu Szkół Agro-Technicznych. W konkursie literacko-plastycznym „Kartka z życzeniami dla Biblioteki” uhonorowano Julitę Jarząb z Zespołu Szkół nr 5 w Ropczycach-Witkowicach, Marikę Marć ze Szkoły Podstawowa nr 1 w Ropczycach, Karolinę Drozd ze Szkoły Podstawowej w Brzezówce.

Na ręce dyrektora biblioteki wpłynęły życzenia  od władz województwa, powiatu, gminy, instytucji, bibliotekarzy i czytelników. Były także piękne prezenty oraz smaczny jubileuszowy tort. Na zakończenie części oficjalnej wysłuchano koncertu w wykonaniu tria smyczkowego, nauczycieli Szkoły Muzycznej  I stopnia w Ropczycach, w składzie Agnieszka Żebro – skrzypce, Waldemar Grabarek – altówka, Joanna Stasiak – wiolonczela.

W tym wyjątkowym dla nas dniu składamy serdeczne podziękowania przybyłym gościom oraz wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów jubileuszu 70-lecia MiPBP w Ropczycach. Obecność tak zacnych gości daje poczucie dobrze wykonanej pracy oraz motywację do dalszych działań na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców Ziemi Ropczyckiej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach

 • Powiększ zdjęcie 70-lecie MiPBP w Ropczycach

  70-lecie MiPBP w Ropczycach