Najciekawsze miejsce odkryte w czasie wakacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2020
 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Ropczycach
 
wszystkie chętne dzieci do lat 12
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
"Najciekawsze miejsce odkryte w czasie wakacji"
 
 

Cele konkursu:

 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Regulamin konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci do lat 12
 • format nie większy niż A4
 • prace indywidualne
 • do każdej pracy należy dołączyć załącznik (do pobrania na stronie biblioteki)
 • prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury
 • kryteria oceny: samodzielność wykonania, pomysłowość w ujęciu tematu, walory językowe i artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
 • prace należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci MiPBP lub filii bibliotecznych w Ropczycach ul. Grunwaldzka 19 do 31.08.2020 r.
 • wszelkie informacje pod nr telefonu 17 2218367 wew. 8
 • rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w wrześniu 2020 r.
 • wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej naszej biblioteki,a najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie prac.

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016 roku poz. 195,667) informujemy, iż administratorem danych osobowych uczestników/ opiekunów jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce. Dane osobowe uczestników/opiekunów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu pt. „Najciekawsze miejsce, odkryte w czasie wakacji” Dane osobowe uczestników/ opiekunów nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Uczestnicy/opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnik/opiekun podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ale jest to niezbędne do odbioru nagrody przez Laureatów konkursu.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Najciekawsze miejsce odkryte w czasie wakacji

  Najciekawsze miejsce odkryte w czasie wakacji