1 września 1939 – pamiętamy!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2020

Kie­dy przyj­dą pod­pa­lić dom,
ten, w któ­rym miesz­kasz - Pol­skę,
kie­dy rzu­cą przed sie­bie grom
kie­dy runą że­la­znym woj­skiem
i pod drzwia­mi sta­ną, i nocą
kol­ba­mi w drzwi za­ło­mo­cą -
ty, ze snu pod­no­sząc skroń,
stań u drzwi.
Ba­gnet na broń!

Władysław Broniewski

Z okazji 81 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej,  na ropczyckim Rynku biblioteka zainstalowała wystawę archiwalnych zdjęć, przedstawiającą Ropczyce po zbombardowaniu  we wrześniu ‘39 oraz z  początków okupacji. Zwiedzający mogą obejrzeć unikatowe fotografie sprowadzone z zagranicy,  za udostępnienie których dziękujemy  ich właścicielom.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie 1 września 1939 – pamiętamy!

  1 września 1939 – pamiętamy!

 • Powiększ zdjęcie 1 września 1939 – pamiętamy!

  1 września 1939 – pamiętamy!

 • Powiększ zdjęcie 1 września 1939 – pamiętamy!

  1 września 1939 – pamiętamy!

 • Powiększ zdjęcie 1 września 1939 – pamiętamy!

  1 września 1939 – pamiętamy!

 • Powiększ zdjęcie 1 września 1939 – pamiętamy!

  1 września 1939 – pamiętamy!

 • Powiększ zdjęcie 1 września 1939 – pamiętamy!

  1 września 1939 – pamiętamy!