Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz, autorką monografii „Dzieje Checheł”.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2022

W czwartkowe popołunie, 31 marca 2022 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz, autorką monografii „Dzieje Checheł”. Zgromadziło mieszkańców – obecnych oraz tych wywodzących się z dzielnicy dawnych Checheł, nauczycieli, czytelników.Wśród gości była Teresa Rachwał – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej   w Ropczycach.

Autorka opowiedziała o początkach pracy nad publikacją, jej genezie, warsztacie pracy, trudzie poszukiwania materiałów. Zaprezentowała dzieje miejscowości,  uwarunkowania gospodarcze na przestrzeni lat,które wpływały na jej rozwój.  

Wydanie monografii jest ważnym wydarzeniem w naszej gminie i z pewnością skłoni do refleksji nad miejscem, w którym mieszkamy, być może również wywoła dyskusje, zmotywuje do zadawania pytań. W publikacji liczącej ponad 714 stron znajdują się liczne zdjęcia, bogate indeksy i ciekawe tabele. Autorka spożytkowała ogromny zasób materiałowy, zachowany  w źródłach rękopiśmiennych i drukowanych, nie pomijąc niczego, co mogłoby uszczuplić zasób informacji istotnych dla przedstawienia jakiegokolwiek fragmentu dziejów Checheł. Przeprowadziła kwerendę źródłową (ponawianą i ciągle uzupełnianą) bardzo solidnie   i odpowiedzialnie uzyskując rezultaty badawcze pozwalające na przedstawienie przeszłości miejscowości w sposób wyczerpujący.

Wydawnictwo jest kroniką dziejów miejscowości, działalności instytucji oświatowych i samorządowych oraz organizacji społeczno-kulturalnych, które integrowały społeczność Checheł wokół lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i społecznych, zawiera biogramy wybitnych osób wywodzących się z Checheł.

Uczestnicy wieczoru mogli zakupić książki Autorki, a także zdobyć autograf z dedykacją. Bardzo cieszymy się, że ta publikacja powstała, że możemy ją udostępniać w naszej bibliotece. Pragniemy podziękować Pani  Elżbiecie Bujacz za to, że podjęła się ogromnego wyzwania, jakim było napisanie monografii i przyjęła nasze zaproszenie, przybliżając nam nieco kulisy powstawania tej publikacji. Zachęcamy Czytelników naszej biblioteki do jej poznania.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz

  Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bujacz