Jesteś tutaj: Start / Księgozbiór

Księgozbiór

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Księgozbiór Wypożyczalni dla Dorosłych

Oferta zbiorów gromadzonych w bibliotece obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy w przypadku książek naukowych i popularnonaukowych oraz beletrystykę: literaturę piękną, lektury szkolne. Napływ nowości bibliotecznych realizowany jest poprzez zakup, dary z fundacji, wydawnictw, organizacji oraz osób prywatnych. W 2018r. do Wypożyczalni dla Dorosłych wpłynęły 846 książek. Stan księgozbioru na koniec 2018r. wynosi 12 874 pozycje. Fachowa kadra, dobrze dobrany księgozbiór, priorytetowe uwzględnianie kwerend czytelniczych przy zakupie nowości wydawniczych, przyczyniły się do utrzymania wypożyczeń i liczby czytelników. W 2018r. w Wypożyczalni dla Dorosłych zarejestrowano 1 143 osób, którym wypożyczono 18 779 książek.

 

Księgozbiór Czytelni dla Dorosłych

Czytelnia MiPBP posiada księgozbiór liczący 6 592 woluminy. Jest to głównie literatura niebeletrystyczna z zakresu filozofii, psychologii, religii, teologii, nauk społecznych, prawa i innych dziedzin wiedzy jak: matematyka, nauki przyrodnicze, nauki stosowane, medycyna, nauki techniczne, rolnictwo, sztuka, rozrywki, sport. W księgozbiorze podręcznym znajdują się również wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, opracowania z językoznawstwa, monografie z literatury pięknej, informatory, opracowania naukowe z archeologii, geografii, historii i inne. Gromadzone są również lektury szkolne dla młodzieży szkół średnich. Cenną część zbiorów czytelni stanowią archiwalia dotyczące naszego regionu pieczołowicie gromadzone przez bibliotekarzy od lat 70-tych XX wieku zwane „Ropczycana”. W dziale tym znajdują się unikatowe materiały źródłowe do dziejów regionu. Są to m.in. druki ulotne (plakaty, afisze, zaproszenia, klepsydry), jednodniówki (broszury), informatory, kalendarze, widokówki związane z regionem, stare i nowe fotografie Ropczyc i okolicznych miejscowości. Cennym źródłem informacji są rękopisy: prace licencjacie i magisterskie o tematyce regionalnej, wspomnienia i listy. Czytelnia posiada również kolekcję prasy lokalnej ukazującej się po 1989 roku w naszym regionie: m.in. periodyki samorządowe, gazetki szkolne, parafialne, zakładowe i organizacji pozarządowych. Wychodząc naprzeciw czytelniczym zapotrzebowaniom, realizujemy wypożyczenia międzybiblioteczne. W 2018r. z naszych zasobów skorzystało 5 856 czytelników, którym udzielono 2 092 informacje w oparciu o książki, czasopisma i dokumenty życia społecznego (Ropczycana), których udostępniono łącznie 4 954.

 

Księgozbiór Oddziału dla Dzieci

Oddział dla Dzieci jest głównym centrum skupiającym najmłodszych czytelników. Jego księgozbiór składa się z 9 829 (stan na 31 grudnia 2018r.) książek z literatury dziecięcej i młodzieżowej i popularno-naukowej. Oprócz zbiorów, które są wolno dostępne dla czytelnika posiadamy księgozbiór podręczny w którego skład wchodzą wydawnictwa informacyjne takie jak słowniki, encyklopedie, leksykony.  W 2018r. zarejestrowano 1 036 czytelników, którzy wypożyczyli 13 867 książki.