Jesteś tutaj: Start / Konkursy

Konkursy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach

ogłasza konkurs poetycki

pt. Poetyckie rozmowy o Niepodległej

z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

 

 

Regulamin konkursu

 

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich i popularyzacja poezji oraz budzenie i pogłębianie poczucia patriotyzmu.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 15 lat mieszkające na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
 4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 5. Konkurs trwa od 01.03.2018 do 30.09.2018 r.

 

II. Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać lub doręczyć osobiście  do biblioteki maksymalnie 3 wiersze  o tematyce niepodległościowej.
 2. Oceny prac konkursowych dokona   Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 3. Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki i w lokalnych mediach.
 4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
 5. Prace należy przesyłać na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach  ul. Grunwaldzka 19,  w terminie do 30 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: konkurs  Poetyckie rozmowy o Niepodległej.
 6. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia, która zawiera dane autora oraz zgodę na publikację  wierszy i przetwarzanie danych osobowych, a także informację, że utwory nie były nigdzie publikowane (karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.bpropczyce.eu lub w bibliotece).
 7. O wynikach konkursu i terminie rozdania nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni przez organizatora.

 

 

 


 

 

Dla tej co nie zginęła

 

powiatowy dwuetapowy konkurs recytatorski poezji patriotycznej

na 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

 

I.  Cele konkursu:
 
- uczczenie 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości,
- kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
- promowanie wśród dzieci i młodzieży poezji patriotycznej,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- zachęcanie do występów na scenie,
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 
 
II. Zasady uczestnictwa:
 
 - konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI
- szkoła może zgłosić 3 uczestników,
- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu patriotycznego związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,
- czas wykonywanego utworu nie może być dłuższy jak 3 min.
 
 
III. Przebieg konkursu jest dwuetapowy:
 
a) I etap – eliminacje gminne – rozstrzygnięcie 18.10.2018 r. o godz. 1000 w Czytelni MiPBP w Ropczycach,
b) II etap – eliminacje powiatowe – rozstrzygnięcie 07.11.2018 r. o godz. 1000 w Czytelni MiPBP w Ropczycach.
 
 
IV. Kryteria oceny recytatorów:
 
a) Organizatorzy konkursu powołują jury, które dokona oceny prezentacji utworów.
b) W ocenie recytatora jury będzie brało pod uwagę:
- dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,
- kulturę i wyrazistość słowa (dykcja, intonacja, akcentowanie)
- interpretację tekstu,
- ogólny wyraz artystyczny.
 
 
V. Nagrody II etapu:
 
- spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie 3 laureatów,
- laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy,
- wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,
- ogłoszenie wyników II etapu odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu
  oceny przez jury.
 
Uczestników konkursu należy zgłosić do dnia 11.10. 2018 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach – Oddział dla Dzieci – ul. Grunwaldzka 19 na karcie zgłoszenia, pocztą tradycyjną lub e-mailową na adres dzieciecy@bpropczyce.eu
 
 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 22 18 367.

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie