Jesteś tutaj: Start / Konkursy

Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Filia w Brzezówce

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

ogłasza konkurs literacki pt. MAMY nasze

 

 

Regulamin konkursu

 

Organizator konkursu:

MiPBP Filia w Brzezówce, 39-102 Lubzina, Brzezówka 160

Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i klas początkowych z Brzezówki oraz  chętnych, najmłodszych czytelników z innych filii bibliotecznych.

Termin konkursu:

Termin dostarczenia tekstów – 13 maja 2019r.

Cel konkursu:

  1. Propagowanie twórczości literackiej wśród dzieci.
  2. Wyłonienie talentów.
  3. Aktywizacja dzieci oraz pobudzenie w nich inwencji twórczej.
  4. Zachęcenie do czytelnictwa poezji.

Warunki konkursu:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest samodzielne napisane wiersza nawiązującego do obchodzonego święta 26 maja - „Dnia Matki”. Tekst powinien składać się z przynajmniej 12 wersów. Wydrukowany i podpisany wiersz przez autora należy dostarczyć w zamkniętej kopercie w podanym terminie do Biblioteki w Brzezówce.

Praca powinna być oznaczona na odwrocie odpowiednią metryczką:

Imię i nazwisko uczestnika

 

Wiek uczestnika

 

Tytuł

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

 

Telefon kontaktowy

 

 

Wyniki konkursu:

Powołane przez organizatorów Jury przyzna nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia. Wszystkie zakwalifikowane teksty zostaną zaprezentowane w lokalnych mediach, Internecie oraz na wystawie czasowej w holu Domu Kultury w Brzezówce (czas trwania: 26.05.19 r. -30.06.19 r.) Laureaci zostaną poinformowani o wyniku konkursu i terminie rozdania nagród. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Matki w Domu Kultury w Brzezówce przy współpracy biblioteki oraz lokalnych stowarzyszeń.

 

1. Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 195,667) informujemy, iż administratorem danych osobowych Uczestników/ Opiekunów jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce. Dane osobowe Uczestników/Opiekunów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu pt. „MAMY nasze”. Dane osobowe Uczestników/ Opiekunów nie będą udostępnianie  innym odbiorcom danych z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Uczestnicy/Opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnik/opiekun podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ale jest to niezbędne do odbioru nagrody przez Laureatów konkursu.

 

2. Nadesłanie wierszy jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.