Struktura organizacyjna MiPBP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach

Dyrektor MiPBP w Ropczycach: mgr Agnieszka Szela

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek -  piątek: 8:00- 18:00, sobota: 8:00 - 15:00.

 

Działalność:

- konkursy na Najaktywniejszego Czytelnika Roku,

- konkursy literackie,

- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,

- spotkania autorskie,

- koła zainteresowań,

- wykłady, prelekcje,

- współpraca z mediami.

Zasoby biblioteczne: księgozbiór Wypożyczalni dla Dorosłych na dzień 31.12.2018.r. liczył 12 874 woluminy.

 

 

Czytelnia

Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek -  piątek: 8:00- 18:00, sobota: 8:00 - 15:00.

 

Działalność:

- wystawy, wystawki,

- spotkania autorskie,

- wykłady,

- lekcje biblioteczne, prelekcje,

- spotkania autorskie,

- wieczory kameralne,

- konkursy,

- sesje popularno – naukowe.

- czytelnia Internetowa.

Zasoby biblioteczne: księgozbiór Czytelni na dzień 31.12.2018 r. liczył 6 592 woluminy.

 

 

Oddział dla Dzieci

Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek -  piątek: 8:00- 18:00, sobota: 8:00 - 15:00.

 

Działalność:

- współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Ropczyce,

- głośne czytania w ramach akcji: Apetyt na czytanie, Cała Polska czyta dzieciom, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 29.09.

- Akademia Malucha,

- spotkania autorskie z twórcami literatury dziecięcej,

- wystawki popularyzujące twórczość pisarzy i poetów,

- warsztaty artystyczne dla najmłodszych,

- konkurs cykliczny Najaktywniejszy Czytelnik Roku,

- akcje: Wakacje w bibliotece, Ferie w bibliotece,

- spotkania okolicznościowe,

- lekcje biblioteczne,

- czytelnia Internetowa.

Zasoby biblioteczne: księgozbiór Oddziału dla dzieci na dzień 31.12.2018 r. liczył 9 829 woluminów.

 

 

 

 

Filie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

Ropczyce - Witkowice

Adres: ul. Sucharskiego 101, 39-100 Ropczyce

Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 - 16:00 (II i IV poniedziałek miesiąca - nieczynne), wtorek - czwartek: 10:00 – 18:00,
piątek: 8:00 – 16:00, I i III sobota miesiąca: 8:00 -16:00
Telefon: 17 22 17 126
E-mail: witkowice@bpropczyce.eu
 
Zasoby biblioteczne: księgozbiór filii na dzień 31.12.2018 r. liczył 7 910 woluminów.

 

 

Brzezówka

Adres: Brzezówka, 39-102 Lubzina,
Godziny otwarcia: poniedziałek - środa:12:00 - 16:30, piątek: 8:30-13:00, czwartek: nieczynne
Telefon: 17 22 12 041
E-mail: brzezowka@bpropczyce.eu

 

Działalność:

- funkcjonuje przy bibliotece Klub Miłośników Biblioteki,

- organizowanie wystawek,

- lekcje biblioteczne, prelekcje,

- głośne czytania,

- dostęp do Internetu.

Zasoby biblioteczne: księgozbiór filii na dzień 31.12.2018 r. liczył 5 405 woluminów.

 

 

Gnojnica

Adres: Gnojnica, 39-105 Gnojnica,
Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek: 10:00 – 18:00, piątek: 8:00 – 16:00, I i III sobota miesiąca: 8:00 -16:00, II i IV poniedziałek miesiąca - nieczynne
Telefon: 17 22 11 007
E-mail: gnojnica@bpropczyce.eu

 

Działalność:

- cykliczny konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Roku”,

- akcje wakacje w bibliotece, ferie w bibliotece,

- głośne czytania, współpraca z Przedszkolem,

- konkursy literackie, plastyczne,

- wystawki nowości wydawniczych,

- czytelnia Internetowa.

Zasoby biblioteczne: księgozbiór filii na dzień 31.12.2018 r. liczył 5 860 woluminów.

 

 

Lubzina

Adres: Lubzina, 39-102 Lubzina,
Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek: 10:00 – 18:00, piątek: 8:00 – 16:00, I i III sobota miesiąca: 8:00 -16:00, II i IV poniedziałek miesiąca - nieczynne
Telefon: 17 22 12 551
E-mail: lubzina@bpropczyce.eu

 

Działalność:

- konkurs na „Najaktywniejszego Czytelnika”,

- lekcje biblioteczne,

- apele okolicznościowe,

- współpraca ze Szkołą Podstawową w Lubzinie i Kołem Gospodyń Wiejskich,

- konkursy czytelnicze,

- pasowanie na Czytelnika,

- kultywowanie tradycji: spotkania świąteczne, andrzejkowe,

- coroczne akcje: wakacje i ferie w bibliotece.

- dostęp do Internetu.

Zasoby biblioteczne: księgozbiór filii na dzień 31.12.2018 r. liczył 8 921 woluminów.

 

 

Niedźwiada

Adres: Niedźwiada, 39-107 Niedźwiada,
Godziny otwarcia:  poniedziałek - czwartek: 10:00 – 18:00, piątek: 8:00 – 16:00, I i III sobota miesiąca: 8:00 -16:00, II i IV poniedziałek miesiąca - nieczynne
Telefon: 17 22 10 115
E-mail: niedzwiada@bpropczyce.eu

 

Działalność:

- konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Roku”,

- akcja lato, zima – zajęcia dla dzieci w okresie wakacji i ferii,

- pogadanki m.in. o Andersenie – z okazji „Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci” obchodzonego w rocznicę urodzin pisarza,

- spotkania z aktywem bibliotecznym,

- wycieczki i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży,

- konkursy literackie, plastyczne,

- Dzień Głośnego Czytania,

- współpraca ze szkołami podstawowymi z Niedźwiady Dolnej i Górnej.

- dostęp do Internetu.

Zasoby biblioteczne: księgozbiór filii na dzień 31.12.2018 r. liczył 7 930 woluminów.