Struktura organizacyjna MiPBP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach
 
Dyrektor MiPBP w Ropczycach: mgr Agnieszka Szela
 
Wypożyczalnia dla Dorosłych
 
Bibliotekarze: inż. Ewa Ozga, mgr Marcin Zieliński
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek -  piątek: 8:00- 18:00, sobota: 8:00 - 13:00.
 
Działalność:
-  konkursy literackie,
- akcja Narodowe Czytanie
- spotkania autorskie,
- wykłady, prelekcje,
- wieczory poezji,
- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- współpraca ze środowiskiem,
-  współpraca z mediami.
Zasoby biblioteczne: Księgozbiór Wypożyczalni dla Dorosłych na dzień 31.12.2020 r. liczył 13 111 woluminów.
 
Czytelnia
 
Bibliotekarze: dr Grażyna Woźny, mgr Marta Kaczor
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek -  piątek: 8:00- 18:00, sobota: 8:00 - 13:00.
 
Działalność:
-  wystawy,
- spotkania autorskie,
- wykłady, prelekcje,
- współpraca ze środowiskiem,
-  współpraca z mediami.
Zasoby biblioteczne: Księgozbiór Czytelni na dzień 31.12.2020 r. liczył  6 936 woluminów
 
 
Oddział dla Dzieci
 
Bibliotekarze: Renata Szkutak, mgr Anna Gajecka
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek -  piątek: 8:00- 18:00, sobota: 8:00 - 13:00.
 
Działalność:
- cykliczny konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Roku”,
- „Akademia Malucha”,
- „Cała Polska czyta Dzieciom”,
- „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”,
- spotkania autorskie,
- konkursy,
- warsztaty,
- lekcje biblioteczne.
Zasoby biblioteczne: Księgozbiór Oddziału dla Dzieci na dzień 31.12.2020 r. liczył  10 100 woluminów.
 
 
Ropczyce-Witkowice
 
Adres:  ul. Sucharskiego 101, 39-100 Ropczyce
Bibliotekarz: Marietta Piecuch
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8-16
wtorek: 10-18
środa: 10-18
czwartek: 8-16
piątek: 8-16
sobota 8-13
W drugim i czwartym tygodniu każdego miesiąca biblioteka czynna od wtorku do soboty włącznie ( poniedziałek nieczynne)
Telefon: 17 22 17 126
E-mail: witkowice@bpropczyce.eu


Działalność:
- cykliczny konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Roku”,
- akcje wakacje w bibliotece, ferie w bibliotece,
- współpraca z Zespołem Szkół Nr 5, Przedszkolem, KGW, OSP w Witkowicach,
- konkursy literackie, plastyczne,
- wystawki nowości wydawniczych,
- czytelnia internetowa,
- cykliczna akcja "Czytamy i się rozwijamy".
Zasoby biblioteczne: Księgozbiór Filii Ropczyce-Witkowice  na dzień 31.12.2020 r. liczył  8 307 woluminów.
 
Brzezówka
 
Adres: Brzezówka, 39-102 Lubzina
Bibliotekarz: mgr Żaklina Karaś - Siepierska
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 12-16
wtorek: 12-16
środa: 14-18
czwartek: 8-12
piątek: 8-12
Telefon: 17 22 12 041
E – mail: brzezowka@bpropczyce.eu
 
Działalność:
- Klub Miłośników Biblioteki,
- Senior w Bibliotece,
- wystawki nowości wydawniczych, okolicznościowych,
- lekcje biblioteczne, prelekcje,
- głośne czytanie,
- konkursy,
- Promocja Czytelnictwa i biblioteki na portalu społecznościowym Facebook.
Zasoby biblioteczne: Księgozbiór Filii Brzezówka na dzień 31.12.2020 r. liczył  5 758 woluminów.
 
 
Gnojnica
 
Adres: Gnojnica 146, 39-105 Gnojnica
Bibliotekarz: inż. Elżbieta Pazdan
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8-16
wtorek: 10-18
środa: 10-18
czwartek: 8-16
piątek: 8-16
sobota 8-13
W drugim i czwartym tygodniu każdego miesiąca biblioteka czynna od wtorku do soboty włącznie ( poniedziałek nieczynne)
Telefon: 17 22 11 007
E – mail: gnojnica@bpropczyce.eu
 
Działalność:
- lekcje biblioteczne,
- cykliczny konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Roku”,
- akcje wakacje w bibliotece, ferie w bibliotece,
- głośne czytania dla dzieci – współpraca ze szkołą podstawową oraz przedszkolem,
- konkursy literackie, plastyczne,
- wystawki nowości wydawniczych,
- Promocja czytelnictwa i biblioteki na portalu społecznościowym Facebook.
Zasoby biblioteczne: Księgozbiór Filii Gnojnica na dzień 31.12.2020 r. liczył  6 055 woluminów.
 
 
Lubzina
 
Adres: Lubzina 187, 39-102 Lubzina
Bibliotekarz: mgr Edyta Bojarska
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8-16
wtorek: 10-18
środa: 10-18
czwartek: 8-16
piątek: 8-16
sobota 8-13
W drugim i czwartym tygodniu każdego miesiąca biblioteka czynna od wtorku do soboty włącznie ( poniedziałek nieczynne)
Telefon: 17 22 12 551
E-mail: lubzina@bpropczyce.eu
 
Działalność:
 - Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży,
 - cykliczny konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Roku”,
- akcje: Cała Polska Czyta Dzieciom, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Narodowe Czytanie,
- lekcje biblioteczne,
- współpraca z lokalnymi twórcami,
- współpraca ze Szkołą Podstawową w Lubzinie i Kołem Gospodyń Wiejskich,
- konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne,
- pasowanie na Czytelnika,
- kultywowanie tradycji: spotkania świąteczne, andrzejkowe,
- coroczne akcje: wakacje i ferie w bibliotece,
- wystawki i gazetki tematyczne i rocznicowe,
- dostęp do Internetu,
- promocja czytelnictwa i biblioteki na portalu społecznościowym  Facebook.
Zasoby biblioteczne: Księgozbiór Filii Lubzina na dzień 31.12.2020 r. liczył  9 173 woluminów.
 
 
Niedźwiada
 
Adres: Niedźwiada 113, 39-107 Niedźwiada,
Bibliotekarz: inż. Elżbieta Strzałka,
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8-16
wtorek: 10-18
środa: 10-18
czwartek: 8-16
piątek: 8-16
sobota 8-13
W drugim i czwartym tygodniu każdego miesiąca biblioteka czynna od wtorku do soboty włącznie ( poniedziałek nieczynne)
Telefon: 17 22 10 115
E-mail: niedzwiada@bpropczyce.eu
 
Działalność:
- konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Roku”,
- akcja lato, zima – zajęcia dla dzieci w okresie wakacji i ferii,
- akcja Cała Polska Czyta Dzieciom,
- wycieczki i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży,
- konkursy literackie, plastyczne,
- akcja Narodowe Czytanie,
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,
- wystawki tematyczne i rocznicowe,
- głośne czytania,
- promocja czytelnictwa i biblioteki na portalu społecznościowym Facebook.
- współpraca ze szkołami podstawowymi z Niedźwiady Dolnej i Górnej,
- dostęp do Internetu.
Zasoby biblioteczne: Księgozbiór Filii Niedźwiada na dzień 31.12.2020 r. liczył 8 012 woluminów.