Ropczycki Uniwersytet III Wieku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MiPBP w Ropczycach we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej organizuje cokwartalne spotkania dla dojrzałych odbiorców w ramach Uniwersytetu III Wieku. Miejscem spotkań jest  Czytelnia  naszej biblioteki. Sporadycznie organizowane są również zajęcia wyjazdowe.

 

 

Dotychczas odbyły się następujące spotkania:

 1. Wieczór Kolęd i Kolędowania. (styczeń 2007 r.)
 2. Wieczór poetycki – spotkanie z Wiesławem Zielińskim, autorem tomiku poezji: „Żart Pana Boga”. (grudzień 2009 r.)
 3. Dawne żydowskie zwyczaje i obrzędy na Ziemi Ropczyckiej. Spotkanie połączone z prezentacją multimedialną i promocją książki dr Władysława Tabasza „Podkarpaccy Żydzi”. (marzec 2010 r.)
 4. Spotkanie wyjazdowe w Wielopolu Skrzyńskim; wysłuchanie oratorium „Spod krzyża spalonych”  autorstwa dra W. Tabasza – tekst i Stanisława Świerada – muzyka. (grudzień 2010 r.)
 5. „Z kolędą przez wieki” – wykład prof.dr.hab. Haliny Bursztyńskiej. (styczeń 2011 r.)
 6. „Powstanie i rozwój Królewskiego miasta Ropczyce” – wykład dra Władysława Tabasza (marzec 2011 r.)
 7. „Wpisani w dzieje miasta i regionu. Honorowi Obywatele Miasta Ropczyce” – wykład burmistrza Ropczyc pana Bolesława Bujaka. (maj 2011 r.)
 8. „Coś nie tak? Spokojnie, to tylko depresja.” – spotkanie z lek. med. Markiem Ziajorem. (grudzień 2011 r.)
 9. „Dziedzictwo kulturowe Ziemi Ropczyckiej w dorobku lokalnych stowarzyszeń i organizacji.” – spotkanie poprowadził prof. dr hab. Władysław Tabasz. (marzec 2012 r.)
 10. „Historia prasy na Ziemi Ropczyckiej.” – spotkanie poprowadzili prof. dr hab. Władysław Tabasz oraz pani Grażyna Woźny. (czerwiec 2012 r.)
 11. „Szlakiem poległych w obronie ojczyzny.” – wyjazdowe spotkanie w Pustkowie poprowadził prof. dr hab. Władysław Tabasz. (wrzesień 2012 r.)
 12. „Ile jest cukru w cukrze?” – wyjazdowe spotkanie do Cukrowni Ropczyce. (grudzień 2012 r.)
 13. „Ropczyce okiem historyka” – wykład prof. dr hab. Włodzimierza Bonusiaka. (maj 2013 r.)
 14. "Wkład ropczyckiego szkolnictwa średniego w rozwój intelektualny i gospodarczy naszej Ojczyzny" - wykład prof. nadzwyczajnego dr hab. Władysława Tabasza. (październik 2013 r.)
 15. Wspomnienia na temat trudnej kooegzytencji mniejszości etnicznych w świecie. Wykład Andrzeja Żylicza, długoletniego prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Koła w Ropczycach. (marzec 2014 r.)
 16. Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą. (maj 2014 r.)
 17. Wykład ks. dra Stanisława Mazura poświęconego Księdze Liturgii Godzin, potocznie zwanej brewiarzem. (czerwiec 2014 r.)
 18. Spotkanie autorskie z Józefem Plutą (marzec 2015 r.)
 19. Wokół Józefa Mehoffera - spotkanie z Józefem Ambrozowiczem (październik 2015 r.)
 20. Kowalstwo w historiografii ziemi ropczyckiej i regionu - wykład prof. dra hab. Władysława Tabasza (styczeń 2016 r.)
 21. Literacki szlak św. Wojciecha na naszej ziemi - odczyt ks. dra Stanisława Mazura (czerwiec 2016 r.)
 22. Spotkanie autorskie z Martą Gostkowską (listopad 2016 r.)