17 22 18 367
Pon 8.00 - 16.00, Wt -Pt 8:00 - 18:00, Sobota 8.00 - 13.00

Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach dobiegły końca obchody roku jubileuszowego. Największym osiągnięciem placówki, które zbiegło się z 65 – leciem powstania biblioteki, było zakończenie procesu automatyzacji  zbiorów bibliotecznych. Od stycznia 2014 roku rozpoczęto komputerowe wypożyczanie książek. Każdy czytelnik otrzymał kartę biblioteczną ważną bezterminowo we wszystkich agendach i filiach biblioteki. Jest to niewątpliwie duże ułatwienie dla klienta. Na stronie bpropczyce.eu  zamieszczono katalog on-line . Służy on do wyszukiwania, zamawiania, rezerwacji wybranych pozycji. Ponadto istnieje możliwość logowania się na swoje konto czytelnicze i zarządzania nim. Są  tam takie informacje jak termin wypożyczenia i zwrotu wypożyczonej książki, możliwość prolongaty wybranej pozycji książkowej, historia konta. Czytelnik otrzymuje wiadomości drogą e-mail, np. o statusie zamawianej książki.

Z okazji jubileuszu został nagrany spot reklamowy, w którym  pokazano pracę poszczególnych agent oraz zaprezentowano księgozbiór i zadania Wypożyczalni dla dorosłych, Czytelni,  Oddziału dla dzieci, Działu gromadzenia i opracowania zbiorów oraz Księgowości. Spot reklamowy dostępny jest na stronie naszej biblioteki. Przygotowano także okolicznościowy  baner,  zakładki do książki upamiętniające tę ważną dla biblioteki datę oraz na bieżąco zamieszczano informacje o jubileuszu na naszej stronie internetowej i w lokalnej prasie . W ciągu 2014 r. zorganizowano wiele różnorodnych imprez promujących książkę,  czytelnictwo i bibliotekę. Były to konkursy, warsztaty, lekcje biblioteczne,  wystawy, akcje, przygotowano również prezentację multimedialną. Na uwagę zasługuje konkurs literacki przeznaczony dla dorosłych czytelników Biblioteka – źródło wiedzy, myśli i marzeń. Zadaniem konkursowym  było napisanie   utworu poetyckiego  nawiązującego tematycznie do miejsca i roli biblioteki w środowisku lokalnym oraz Jubileuszu 65 – lecia jej istnienia. Następnie ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs plastyczny Biblioteka XXI wieku. Głównym celem konkursu było przybliżenie najmłodszym czytelnikom historii  biblioteki oraz umożliwienie wizualizacji miejsca, często odwiedzanego z rodzicami lub z paniami z przedszkola w ramach czytelniczych akcji prowadzonych przez naszą placówkę .  Na konkurs wpłynęło 30 prac, w których dzieci przedstawiły swoją wizję biblioteki jako miejsca chętnie odwiedzanego i przyjaznego. Odbywały się lekcje biblioteczne przybliżające  uczniom  cele i zadania biblioteki publicznej.   Zapoznawano zebranych   z   dostępnym księgozbiorem, czasopismami, uczono korzystać z nowoczesnych technologii, w tym systemu bibliotecznego SOWA. W ramach obchodów młodzież z Zespołu Szkół  im. ks. dra Jana Zwierza  miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z Kazimierzem Malskim – krakowskim artystą, który urodził się w Ropczycach i tutaj spędził swą młodość. Było  to nietypowe spotkanie, ponieważ odbywało się w terenie. Młodzież, podążając szlakiem dzieł rzeźbiarza, miała okazję wysłuchać historii powstania popiersia króla Kazimierza Wielkiego – założyciela Ropczyc,  pomnika ks.dr Jana Zwierza, ołtarza w ropczyckiej Farze, czy popiersia naszego rodaka Józefa Mehoffera.

Wielkim sukcesem okazała się ogłoszona w  kwietniu  akcja Podaruj bibliotece na urodziny książkę ze swoją dedykacją. W jej wyniku do końca grudnia zebrano 750 tytułów. Książki do biblioteki dostarczali nie tylko czytelnicy i instytucje od lat związane z biblioteką, ale tez osoby sporadycznie korzystające z usług naszej placówki. W ten sposób wzbogaciliśmy się o wiele cennych tytułów. Biblioteka otrzymała książki  o tematyce beletrystycznej, między innymi lektury, literaturę dla dzieci i młodzieży, w tym anglojęzyczną czy popularnonaukową  z zakresu prawa, medycyny, turystyki oraz pozycje o tematyce regionalnej. Dziękując wszystkim darczyńcom, liczymy na kolejne dary, a szczególnie mile widziane będą książki wydane po 2000 r. oraz literatura obcojęzyczna.

Rok jubileuszowy dobiegł końca. Był to czas bardzo aktywnie wykorzystany przez bibliotekarzy, oczywiście dla dobra czytelników i lokalnej społeczności. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania naszego jubileuszu: władzom miasta na czele z burmistrzem Ropczyc panem Bolesławem Bujakiem,  placówkom oświatowym, instytucjom publicznym, wolontariuszom, sponsorom i oczywiście czytelnikom, którzy są odbiorcami naszych działań.

Działania upamiętniające Jubileusz:

 • Rozpoczęcie  elektronicznego udostępniania księgozbioru

 • Nagranie spotu reklamowego o bibliotece

 • Ogłoszenie akcji ph. Podaruj bibliotece na urodziny książkę ze swoją dedykacją

 • Przygotowanie okolicznościowego banera i zakładki do książki

 • Biblioteka – źródło wiedzy, myśli i marzeń… – konkurs literacki dla dorosłych

 • Spacerkiem po Ropczycach – warsztaty z Kazimierzem Malskim (w terenie)

 • Biblioteka XXI wieku – konkurs plastyczny dla przedszkoli

 • Pokonkursowa wystawa prac plastycznych- Biblioteka XXI wieku

 • 65 lat ropczyckiej biblioteki – prezentacja multimedialna

 • Moja biblioteka – 4 lekcje biblioteczne

 • Laurka z życzeniami dla biblioteki z okazji 65 urodzin – warsztaty

 • Biblioteka to kraina jest zaczarowana – lekcja biblioteczna

 • 65 lat biblioteki w Ropczycach – wystawka

 • Promowanie działalności biblioteki w lokalnych mediach

Zapraszamy do zapoznania się z naszą historią, a także do oglądnięcia spotu reklamowego o naszej bibliotece: