Jesteś tutaj: Start / Konkursy

Konkursy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna

w związku z udziałem w konkursach

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce, e-mail: info@bpropczyce.eu reprezentowana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA

Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: iod@bpropczyce.eu bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursie i na podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych uczestników jest wyłącznie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 (1 rok) lub do czasu cofnięcia zgody.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Uczestnik posiada prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO
 • sprostowania – na podstawie art. 16 RODO
 • usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO
 • przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO
 • sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO

 

Nadto w każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa), gdy przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dane osobowe uczestnika nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Klauzula informacyjna

w związku z przetwarzaniem wizerunku uczestnika

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce, e-mail: info@bpropczyce.eu reprezentowana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA

Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: iod@bpropczyce.eu bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe uczestników w postaci wizerunku przetwarzane są w celu propagowania twórczości uczestników konkursu oraz promocji Biblioteki na podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

ODBIORCY DANYCH

Osoby odwiedzające Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ropczycach, strona internetową (www.bpropczyce.eu) oraz prasa lokalna (Ziemia Ropczycka)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane uczestników będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Uczestnik posiada prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO
 • sprostowania – na podstawie art. 16 RODO
 • usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO
 • przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO
 • sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO

 

Nadto w każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa), gdy przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Utrwalanie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny. Brak zgody oznacza niemożliwość umieszczenia jego wizerunku w Miejskiej i Powiatowej bibliotece Publicznej w Ropczycach, na stronie internetowej (www.bpropczyce.eu) oraz w prasie lokalnej (Ziemia Ropczycka)

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dane osobowe uczestnika nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.